۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۰:۴۱ 523

دکتر کمال الهلباوی / سخنرانی دوم

تهران ـ ربيع الاول 1432 هجری مصادف با بهمن ماه 1389 شمسی