مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۰۷:۳۹ 1182

دکتر کلیم صدیقی

تهران ـ ربیع الاول 1413 هجری مصادف با شهریور ماه 1371 شمسی