۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۰۸:۳۹ 622

دکتر بی آزار شیرازی

تهران ـ ربیع الاول 1413 هجری مصادف با شهریور ماه 1371 شمسی