دهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۰۷:۳۹ 165

دهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

دهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی