نهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۸:۳۹ 160

نهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

نهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی