هفتمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱۸:۳۹ 213

هفتمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

هفتمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی