ششمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۰۹:۳۹ 192

ششمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

ششمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی