پنجمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱۵:۳۸ 231

پنجمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

پنجمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی