دیدار خانم ریگی سفیر ایران در برونئی با دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۰۸:۳۸ 193

دیدار خانم ریگی سفیر ایران در برونئی با دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

دیدار خانم ریگی سفیر ایران در برونئی با دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی