مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
دیدار دبیرکل مجمع تقریب با نوری مالکی نخست وزیر سابق و دبیرکل حزب الدعوه عراق
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۲:۳۴ 171

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با نوری مالکی نخست وزیر سابق و دبیرکل حزب الدعوه عراق

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با نوری مالکی نخست وزیر سابق و دبیرکل حزب الدعوه عراق