مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
کمیسیون تجار و بازرگانان مسلمان درحاشیه کنفرانس وحدت اسلامی
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ ۰۳:۳۰ 701

کمیسیون تجار و بازرگانان مسلمان درحاشیه کنفرانس وحدت اسلامی

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، این کمیسون عصر امروز در هتل استقلال تهران به ریاست دکتر شاهین شایانی آرانی مشاور اقتصادی در امور بانکها ، هشام السراج از تجار برجسته انگلستان و دکتر محمد رضا کرباسی مدیرکل غرفه های اسلامی برگزار شد. 
 
در این کمیسیون راههای همگرایی و همکاریهای اقتصادی بین کشورهای اسلامی و راهکار توسعه اقتصادی مسلمانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
 
لزوم وحدت اقتصادی و جایگاه آن در وحدت اسامی، وجود منابع طبیعی گسترده در کشورهای اسلامی و اهمیت آن در توسعه اقتصادی جهان اسلام، لزوم بهره گیری از اقتصاد مقاومتی در کشورهای اسلامی و کمک مالی به کشورهای اسلامی از دیگر موضوعات مطرح در این کمیسیون بود. 
 
علاوه بر کمیسیون تجار و بازرگانان، کمیسیونهای جوانان و دانشجویان، رسانه، و مساعی حمیده عصر امروز در سالن همایشهای هتل استقلال تهران برگزار شد.