مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
وحدت اسلامی از نشانه های تقوای اجتماعی و سیاسی است
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۸:۰۶ 97
عبدالحمید بن یوسف در گفت و گو با تقریب:

وحدت اسلامی از نشانه های تقوای اجتماعی و سیاسی است

عبدالحمید بن یوسف نماینده فرهنگی مساجد مجتمع دانشگاهی پاهنگ مالزی در گفتگو با تقریب با اشاره به معنای وحدت مبنی بر اینکه این لغت به معنای يکپارچگي و يکي شدن  است، گفت: وقتی گفته می شود ملت و امت اسلام بايد با هم متحد باشند به این معناست که مردم آن بايد فارغ از همه دیدگاهها و اختلاف نظري که در اصول جزئی ديني خود دارند در محورهای مشترک ديني خود مانند خدا ، قرآن ، قبله و رسول (ص) يکي بوده و با هر دشمنی که بخواهد به يکي از اين مشترکات خدشه وارد کند مقابله نمایند.

عبدالحمید بن یوسف با بیان اینکه دشمنان اسلام نمی خواهند مسلمانان به آزادي و استقلال واقعي برسند، افزود: دشمنان برای رسیدن به هدف خود از ابزارهاي مختلفی از جمله تبليغات منفي عليه مسلمانان و متهم كردن آنها به افراط گرايي و تروريسم و بخصوص ايجاد اختلاف ميان پيروان مذاهب مختلف استفاده مي كنند.

او ادامه داد: وقتي مسلمانان دچار اختلاف شوند، در واقع دشمن اصلي خود را فراموش مي كنند. به همین دلیل است که مکتب اسلام تاکید می کند که مسلمانان به جاي پرداختن بيهوده به موارد اختلاف برانگيز، توجه خود را به مسائل اصلی جهان اسلام جلب نمایند. اتحاد اسلامی میتواند نشان دهنده قدرت و شوکت اسلام، توانایی مسلمین، عامل غلبه بر ستمگران و موجب مطرح شدن دیدگاه های اسلامی گردد.

عبدالحمید بن یوسف همچنین به تاکید قران کریم به موضوع وحدت اشاره کرد و افزود: قرآن کریم به مسأله وحدت اسلامی توجه خاصی دارد از یک طرف پیامدهای مثبت آن را بازگو می کند و از سوی دیگر نسبت به پیامدهای شوم اختلاف هشدار می دهد.  چنانکه آیه «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا» (آل عمران/۱۰۳) که همه مسلمانان را دعوت به اتّحاد و دوری از اختلاف می کند از جمله آیاتی است که مسلمانان را به رعایت تقوای الهی فرا می خواند. بنابراین میتوان دریافت که ایجاد و حفظ اتحاد در جامعه اسلامی از مصادیق تقوای اجتماعی و سیاسی است، چنان که ایجاد تنش و درگیری برخلاف آیین الهی می باشد.