مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
نقش رسانه ها و علما در ایجاد وحدت یا تفرقه در جهان اسلام
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۴:۰۴ 111
اندیشمند اوگاندایی در گفت و گو با تقریب تبیین کرد:

نقش رسانه ها و علما در ایجاد وحدت یا تفرقه در جهان اسلام

شیخ شعبان ابوجعفر امام جماعت منطقه آروا اوگاندا در گفتگو با تقریب با اشاره به نقش رسانه ها و شبکه های مجازی در مدیریت افکار عمومی گفت: بدون تردیدرسانه های جمعی و ارتباطی تاثیر به سزایی در هدایت افکار عمومی دارند. دشمنان مسلمانان تلاش می کنند با سوءاستفاده از رسانه ها و با مخدوش کردن چهره دین اسلام و به نمایش گذاشتن همه جنایتهایی که توسط گروههای افراطی و با نام اسلام صورت میگیرد، بذر نفرت را در مردم همه جهان نسبت به مسلمانان بکارند و از سوی دیگر  زمینه ای را فراهم کنند که این جریان های افراطی و تکفیری برای انتشار افکار خود، راه گسترش خشونت و اقدامات تندروانه خود را در میان مسلمانان ایجاد نمایند.  

وی در ادامه به یکی دیگر از مهمترین عواملی که تهدیدی بزرگ برای اتحاد و وحدت امت اسلامی به شمار میرود، اشاره کرد و افزود: ممکن است تفرقه میان مسلمانان در نتیجه انگیزه های دینی باشد و یا اینکه برخی از علما و اندیشمندان در آن سهیم باشند. به این معنی که این احتمال وجود دارد در مسیر دستیابی به وحدت و همبستگی جهان اسلام اختلافاتی میان علما وجود داشته باشد که به عرصه پایین تر کشیده شود و درک نادرست این اختلافات لطماتی جبران ناپذیر به دلیل تنشها و کشمکشهای مذهبی و عقیدتی به جهان اسلام وارد کند.

شیخ شعبان ابوجعفر ادامه داد: از این رو لازم است ضمن توجه علما به پرهیز از اختلافات بنیادین، در جوامع اسلامی افکار همه مسلمانان به ویژه نسل جوان را با آموزش درست تربیت کرد که بتوانند به خوبی درستی را از نادرستی تشخیص دهند و تحت تاثیر تبلیغات افراط گرایان و تکفیریها قرار نگیرند. برای رسیدن به این هدف، جوامع اسلامی باید از همه ظرفیت های خود برای رفع شبهات دینی و بی اثر کردن تبلیغات دشمنان استفاده کنند. رهبران دینی اسلام می توانند با حضور در این زمینه نقشی مهمی را در جلوگیری از نشر افکار انحرافی داشته باشند و هدف اصلی خود را که همان حراست از مرزهای اسلام اصیل است محقق کنند.