مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
دوپیشنهاد لاریجانی به شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ۰۳:۳۰ 839

دوپیشنهاد لاریجانی به شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت

گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه بیست و هشتمین کنفرانس وحدت اسلامی گفت : در این کنفرانس بحث های مختلفی در زمینه وحدت امت اسلامی و خطراتی که آن را تهدید می کند بیان شده است که باتوجه به وقوع حوادث پی درپی درصحنه جهان اسلام ، حضور شما در ایران اسلامی بسیار پراهمیت و تأثیرگذار است.

لاریجانی با مهم خواندن بررسی وضعیت کنونی جهان اسلام گفت: بعد از فراز و فرودها،انشعابات ، مشرب های مختلف فکری و سیاسی و مشکلاتی که درقرون گذشته در امت اسلامی وجود داشته، در چند دهه اخیر با شرایط متفاوتی رو به رو هستیم زیرا در این چند دهه هم وزن امت اسلامی تغییر کرده و هم جنس تهدید ها متغییر است.

او در ادامه افزود: درنگاه کلی حوزه ای که ما از آن به عنوان امت اسلامی و دولت های اسلامی تعبیر می کنیم از ظرفیتهای متفاوتی همچون دانشمندان و رشته های مختلف تخصصی برخوردار شده که پیشتر از آن بی بهره مند بوده است .  در اندونزی، مالزی، افغانستان، ترکیه، هند و دیگر کشورهای اسلامی جش بزرگی انجام شده و در ایران اسلامی نیز در رشته های مختلف شیمی و پزشکی، سلول های بنیادی، نانو و مسئله هسته ای فعالیتهای نوینی صورت گرفته است.

لاریجانی تحولات امروز را حاصل تلاشهای گذشته دانست و تصریح کرد: درگذشته بسیاری از مصلحان و صاحب نظران مانند سید جمال اسد آبادی در این زمینه تلاش کردند که صحنه را روشن کنند، که دشمن در چه صفی ایستاده و وظایف امت اسلامی چیست. 

رئیس مجلس با مهم خواندن جایگاه ژئوپلتیک کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه گفت : حرکت کشورهای اسلامی به سمت دموکراتیزه شدن دارای اهمیت فراوانی بوده و  شاید مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد اما ظرفیت حضور مردم درسرنوشت خود نیز پشتوانه بسیار مهمی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بااشاره به برخی افراطی گری ها و حرف های نسنجیده ای که درحوزه های اسلامی بیان و موجب سوء استفاده دشمنان می شود گفت : این افراطی گری ها دارای یک بخش تأسیسی است و یک بخش بسترساز که بخش اول آن را کشورهایی غیراسلامی 
و برخی کشورهای اسلامی مسبب آن هستند .

آقای لاریجانی در ادامه با طرح این سئوال که چرا درهر کشوری که آمریکا اشغال می کند، یک جریان تروریستی ایجاد می شود،گفت : این مسئله ناشی از تحقیرشدن دنیای اسلام است و در عراق افغانستان و سوریه مشهود است .

او کشتار مردم عراق به بهانه ایجاد دموکراسی و حمایت اسرائیل درظلم به مردم فلسطین را نوعی 
اقدام تشدیدکننده کینه ملل مسلمان نسبت به غرب عنوان کرد و گفت : وضعی که شما در چند روز اخیر در فرانسه می بینید ، حرکت تروریستی جنون آمیزی است اما بجای داشتن درک درست از آن و اینکه به علت کمک به این گروه ها برای به هم ریختن سوریه عذرخواهی کنند، در برابر اسلام موضع می گیرند و کینه ورزی می کنند.

لاریجانی با بیان این که مسلمانان امروز فهمیده اند، عنصر درجه دو نیستند و می خواهند خود سرنوشت خود را رقم بزنند، تصریح کرد: ما از ابتدا با این جریان های تروریستی مخالف بودیم

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر این که برخی کشورها می گویند ما در سیاست ها مخالف ایران هستیم، گفت: آیا ایران تاکنون به کشورهای شما چشم طمع داشته است این شما بودید که در جنگ عراق علیه ایران از صدام حمایت می کردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی درپایان دو پیشنهاد به شرکت کنندگان درکنفرانس وحدت داد که یکی احیاکردن سنت حسنه اخوت و برادری و دوم موضع گیری متحد علمای مسلمان علیه شگردهای آمریکا و غرب برای بدنام ساختن چهره اسلام بود.