مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
توصیه های حضرت رسول (ص) مبتنی بر لزوم توجه به اصل برادری و اتحاد مسلمانان است
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۰۷:۵۲ 142
اندیشمند اسلامی از کشور اتیوپی در گفت و گو با تقریب:

توصیه های حضرت رسول (ص) مبتنی بر لزوم توجه به اصل برادری و اتحاد مسلمانان است

آباگانی محمد، اندیشمند اسلامی از کشور اتیوپی با بیان اینکه در ادیان توحیدی، امت مسلمان حول خدای واحد باید به سمت یکپارچگی و دوری از تفرقه حرکت کنند، گفت: حضرت پیامبر اکرم (ص) که آخرین پیام‌آور در این دین الهی است، رسالت خویش را در مسیر وحدت مؤمنان و ایمان‌‌آورندگان عملی ساخت. توصیه‌های فراوان رسول اکرم به لزوم توجه به اصل برادری و وحدت و تأکید بر این امر که امتیاز افراد نسبت به یکدیگر فقط در تقوای آنان است، نشان دهنده اهمیت حفظ یکپارچگی و اتحاد بین مسلمانان است.

وی در ادامه اظهار داشت: بر این اساس امت بزرگ و واحد مسلمان برای تحقق فرمان الهی و مقررات پیامبر خود و با اعتقاد به «یدالله مع جماعه» حول اصول مشترکی چون کتاب آسمانی واحد، قبله واحد و پیامبر (ص) دور هم جمع شده اند. مقررات اسلامی هر مسلمانی را نسبت به برادران و خواهران دینی خود مسئول می‌داند و بر همین مبنا گستره وحدت و اتحاد اسلامی گسترده تر از مرزهای جغرافیایی، نژادی، خونی و حتی تاریخی است. این مجموعه منسجم و یکپارچه، از صدر اسلام تاکنون، همواره مورد غضب دشمنان خدا و پیامبر او بوده است.

او ادامه داد: رهبران مذهبی و بزرگان جهان اسلامی، اعم از شیعه و سنی همواره تلاش کرده اند که مشکلات و اختلافات خود را که جنبه اعتقادی دارد، با بحث و گفت‌و‌گوی منطقی مورد بررسی قرار دهند و به شدت از اختلاف و دو دستگی دوری کنند. در واقع همیشه نقاط افتراق تحت تاثیر نقاط اشتراک قرار گرفته است.

آباگانی محمد در ادامه تصریح کرد: تردیدی وجود ندارد که با گذشت زمان، نقشه ها و تفرقه‌افکنی‌ها علیه دنیای اسلام بیشتر و هوشمندانه تر شده است. دامن زدن به فرقه‌گرایی، بزرگ کردن تفرقه های فرقه های مختلف اسلامی و طرح تهمت‌های نادرست به فرق مختلف از جمله این تلاش‌‌هاست. از این رو مقابله جدی با این فتنه‌جویی‌ها، به ویژه در دوران کنونی که مسائلی چون وهابیت و شکل گیری گروههای تروریستی به واقعیتی خطرناک تبدیل شده است، ضرورتی انکار ناپذیر است.