مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
ایران می تواند به حل بحرانهای جهان اسلام کمک کند.
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ۰۳:۳۰ 825

ایران می تواند به حل بحرانهای جهان اسلام کمک کند.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) در ادامه نشست تکریم از شخصیتهای تقریبی در بیست و هشتمین کنفراس وحدت اسلامی، "شیخ فاضل مالکی" از علماء عراق، سید هادی خسروشاهی از علمای برجسته ایران، شیخ احمد الزین رئیس هیأت امنای تجمع العلماء المسلمین لبنان و شیخ محمد سعید نعمانی از علمای برجسته عراق سخنرانی کردند.

شیخ احمدالزین گفت : آنچه امروز می شنویم حکایت عقب افتادگی امت اسلام است و رهبران کشورهای اسلامی اقدام جدی در خصوص حل مشکلات کنونی جهان اسلام صورت نمی دهند. 

الزین تصریح کرد: رهبر ایران حضرت آیت الله خامنه ای همواره خواستار وحدت در جهان اسلام و حمایت از مردم فلسطین بوده است و خط انقلابی ایران می تواند به حل بحرانهای جهان اسلام کمک کند . 

او  افزود : مقاومت اسلامی لبنان به رهبری سید حسن نصر االله یکی از درختان پربار انقلاب اسلامی به ثمر نشسته است.

شیخ محمد سعید نعمانی از علمای برجسته عراق، نیز درسخنانی در نشست تکریم از شخصیتهای تقریبی اعلام کرد: ۲۸ سال است که ما درباره وحدت اسلامی و نیاز مبرم به آن صحبت می کنیم و عقل قبل از شرع حکم به ضرورت این مسئله می کند و همه بر مسئله وحدت تأکید دارند.

وی افزود: بدون وحدت کیان خانواده نیز در معرض فروپاشی است، بنابراین این نشست ها و ملاقات ها باید ادامه یابد و چنین کنفرانسهایی به منزله شمعی نورانی برای امت اسلامی است. 

شیخ سعید نعمانی اظهار داشت: تقریب بین مذاهب طبعا بر عهده علمای اعلام است و همه آنها مسئول انجام این مأموریت بزرگ و از بین بردن تصور نادرست شیعه و سنی از یکدیگر هستند. امت ما باید جایگاه خود را بازیابد و بتواند حرف خودش را در مورد مسئله وحدت بزند.


در پایان این مراسم حاضران در نشست نماز مغرب وعشاء را درفضایی آکنده از وحدت و معنویت اقامه کردند .