مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
ایران حامی وحدت امت اسلامی است
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ ۰۳:۳۰ 795

ایران حامی وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، آیت الله عفیف نابلسی در بیست و هفتمین کنفرانس وحدت اسلامی که صبح چهارشنبه در تهران آغاز شد، درسخنانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران سیاست های فتنه انگیزی استعمار را به رسمیت نمی شناسد و به مستکبرین اجازه نمی دهد، سیاست های خود را در این کشور پیاده کنند.

وی با بیان این که بسیاری از شعارهایی که در کشورهای اسلامی مطرح می شود، در حد شعار باقی می ماند، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راه وحدت و برای مقابله با چالش هایی که استکبار به وجود آورده است، وارد عمل شده است .

نابلسی با اشاره به برنامه ایران برای ایجاد وحدت به منظور مقابله با تفکرات قبیله ای و جاهلی تصریح کرد: کشورهای مسلمان برای برون رفت از چارچوب تندروی ها باید به امتی یکپارچه و متحد تبدیل شوند.

وی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران با برگزاری این نشست وحدت آفرین مسلمانان را به یکپارچگی دعوت می کند و به دنبال آشکار ساختن چهره ناب اسلامی است، این درحالی است که برخی کشورها در پی تفرقه انگیزی میان مسلمانان هستند. 

نابلسی همچنین ادامه داد: ایران به مسئله فلسطین توجه دارد و با همه امکانات خود از مقاومت اسلامی حمایت می کند، این در حالی است که برخی کشورهای اسلامی خود را در برابر مسئله فلسطین به تغافل زده اند.

این عالم لبنانی با بیان این که وحدت عین پاکی و طهارت و تفرقه عین آلودگی و نجاست است، تصریح کرد: اگر بخواهیم از زندان تفرقه نجات یابیم باید حول محور تقوا گردهم بیاییم یعنی امتی شایسته باشیم و در سایه قرآن راه خود را ادامه بدهیم.