اولین شرط اتحاد مسلمانان از میان بردن جدال های مذهبی است
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۱:۱۱ 207
اندیشمند نیجریه ای در گفت و گو با تقریب:

اولین شرط اتحاد مسلمانان از میان بردن جدال های مذهبی است

تاج الدین یوسف محقق و استاد دانشگاه نیجریه ای در گفتگو با تقریب با بیان اینکه موضوع اتحاد و همگرایی در عصر حاضر از گذشته مهم تر است، چون در هیچ زمانی مانند زمان حاضر، دین اسلام با انبوه دشمنان و مخالفان مواجه نبوده است، گفت: اصلی ترین راهکار برای ایجاد وحدتی که همواره در دین اسلام مورد تاکید قرار گرفته است، بازگشت به اصل دین است، زیرا دشمنان اسلام مهم ترین راه از میان بردن قدرت ملت اسلامی را در این می بینند که مسلمانان را از توجه به دین باز دارند و هائلی میان مذاهب و درک درست آن ایجاد کنند، بنابراین اگر مسلمانان بخواهند بزرگی خود را بازیابند در ابتدا باید درک درستی از علم و اطلاع صحیح از دین و مذهب داشته باشند، عقاید اصلی خود را بشناسند و هرگونه خرافات و تعصب را ازآن کنار بزنند.

تاج الدین یوسف با بیان اینکه این کار مهم به عهده علما و رهبران مذهبی است، افزود: رهبران و بزرگان دین باید اتحاد و دوستی را در ابتدا از درون فکر و روح و روان و در میان قلوب مسلمانان ایجاد کنند. زیرا این امری نیست که بتوان با زور ایجاد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از وظایف علما باز کردن گره های ارتباطی و شبهات با استفاده از اصول دین است که باید پاسخ صحیحی برای آنها پیدا کنند. مبنای همه راه حل ها نزدیکی اعتقادات مسلمانان و برخورد عاری از تعصب با اختلاف دیدگاههاست که از فهم دقیق عقاید هر گروه و یافتن محورهای مشترک میان آنها به دست می آید. چنانچه این فهم درست حاصل شود می توان از همان جهت به حل و رفع اختلاف اقدام کرد.

به اعتقاد تاج الدین یوسف اختلاف عقاید نمی تواند دلیل موجهی در مسیر ایجاد اتحاد  باشد و بدون توجه کافی به این طریق، اقدام به ایجاد همگرایی چندان مفید فایده نخواهد بود. در حقیقت اولین شرط بازگرداندن دوستی مسلمانان از میان بردن جدال های مذهبی است.