اندیشمند و محقق گامبیایی: تدوین منشور وحدت اسلامی ضروری است
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۰۹:۲۱ 210

اندیشمند و محقق گامبیایی: تدوین منشور وحدت اسلامی ضروری است

محمد لمین اندیشمند و محقق گامبیایی در گفتگو با تقریب با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دلایل تاثیرگذار بر ایجاد وحدت یا واگرایی میان مسلمانان اختلافات در روش می باشد، گفت: اگرچه همه افراد در ایجاد اجتماعات هدف مشترکی دارند و همه به دنبال رسیدن به خداند و سعادت و آرامش هستند اما اختلافات جغرافیایی و شرایط محیط پیرامونی باعث شده تا دیدگاهها و رویکردهای متفاوتی برای رسیدن به این هدف شکل گیرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس در هر جامعه تجربیات مشترکی وجود دارد که باعث می شود هر ملتی دارای فرهنگ خاص خود باشد و از فرهنگ های دیگر تمایزاتی داشته باشد. بنابراین هر ملتی دارای مردمانی است که به جهت ویژگی‌های خاص محیط زندگی و و عوامل بیرونی دارای تجربه و روش و فرهنگ خاص خود است که آنها را از دیگران متمایز می‌سازد.

به گفته محمد لمین دین مبین اسلام برای ایجاد انسجام اسلامی به رغم وجود این تمایزات راهکارهایی دارد و در درجه اول تشکیل خانواده و سپس تشکیل سازوکار منسجمی به نام دولت را توصیه می کند. هدف نخستین از انسجام اسلامی رسیدن به آرامش است که قرآن هم بر آن تأکید می‌ورزد. چنانکه به فرموده این کتاب آسمانی بر مسلمانان است که بر اصول دین اسلام تأکید کنند و به ریسمان الهی (قرآن و پیامبر) چنگ زنند و از آن دور نشوند.

او در ادامه تصریح کرد: وحدت و همگرایی اسلامی را می‌توان دورنمای حرکت ملت های اسلامی دانست؛ زیرا با تلاش‌هایی که از سوی دشمنان بزرگ با هدف نشان دادن چهره‌ای مخدوش و خشن از مسلمانان و ایجاد تفرقه و اختلاف با استفاده از تفاوت‌های قومی، مذهبی و... انجام می‌شود، تدوین منشور وحدت اسلامی به دست علما و روشنفکران اسلامی ضروری به نظر می رسد. منشوری که حفظ و رعایت آن بر همه گروههای جامعه الزامی است و هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق اندیشمندان و رهبران را برای از میان بردن نقشه ها و توطئه‌ها بیشتر می‌کند.