پیشینۀ تقریب

  • رضا حمیدي
  • تصنيف : كتاب ها
  • تاريخ النشر : 2021 م | ۱۳۹۹ هـ.ش
  • عدد الزيارات : 283
  • القطع : وزیری
  • توضيحات : 5 پیشینۀ تقریب
   تاریخچه و مستندات دارالتقریب مذاهب اسلامی در قاهره و بررسی مجلۀ آن (رسالة الاسلام)

   نویسنده: محمّدعلی آذرشب
   مترجم: رضا حمیدي
   چاپ اول / 1384 ش / 2000 نسخه
   وزیري / 312 ص / شومیز
   قیمت: 20000 ریال

   مرکز «دارالتقريب بين المذاهب الإسلامية» بي ترديد در قرن گذشته، نهاد بي بديلي در دعوت مسلمانان جهان به وحدت و همبستگي در آن سوي خاورميانه بود که در بيش از نيم قرن فعاليت خود توانست با ايجاد تفاهم و همکاري ميان شيعه و سني ـ به شيوه¬هاي مختلف ـ فاصلة بين امت اسلامي را نيز در صحنة تاريخ برطرف و سهم به سزايي را ايفا کند.
   ديدگاه همبستگي و نزديک کردن مذاهب به يکديگر از سوي اين مرکز اميدي گشت که افراد مخلص و وفادار را به هم نزديک نمايد و به راه¬کارهاي مهم در زمينة وحدت، تفاهم و بازگشت به صحنة تاريخ، پايدار باقي بماند. کتاب حاضر که فعاليت¬ها، مواضع و ا نديشه¬ها و ديدگاه¬هاي اين مرکز را معرفي و بررسي مي¬كند، در دو بخش سامان يافته است.
   بخش اول، به بررسي و معرفي مجلة رسالة الاسلام اختصاص دارد که ابتدا بيانيه¬هاي صادر شده از سوي اين مجله را آورده، سپس محورهاي اصلي مجله، عقيده، قرآن، فقه و ادبيات را معرفي کرده است. در پايان اين بخش، ديدگاه¬هاي سردبير مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و پس از آن نماية مطالب مجلة رسالة الاسلام از شمارة يك تا شصت آمده است.
   بخش دوم کتاب، به تاريخ، نامه¬ها، عهدنامه¬ها، خاطره¬ها، طرح¬هاي علمي، فعاليت¬هاي جهاني، هيئت¬هاي علمي و بازتاب فعاليت¬ها و مواضع دارالتقريب در مطبوعات مختلف اختصاص دارد . از طرح¬هاي علمي که اين مرکز به آن پرداخته و در کتاب درج شده، مي¬توان به طرح بررسي سيرة رسول خدا(ص)، احکام حج طبق مذاهب شش¬گانه، نظرية شيعة امامي در مورد غلات، آمار مسلمانان و شناسايي وضعيت طوايف و گروه¬هاي اسلامي اشاره کرد.
  عنوان دار النشر: ايران ـ قم ـ ميدان جهاد ـ بلوار ١٥ خرداد ـ نبش كوچه ٤ ـ كد پستى: ٣٧١١٥٥٥٩٩٩