منشور وحدت اسلامی

  • دبیرخانۀ هیئت علمی کنفرانس وحدت
  • تصنيف : كتاب ها
  • تاريخ النشر : 2021 م | ۱۳۹۹ هـ.ش
  • عدد الزيارات : 273
  • القطع : وزیری
  • توضيحات : منشور وحدت اسلامی

   نویسنده: دبیرخانۀ هیئت علمی کنفرانس وحدت
   1000 نسخه/ وزیري / اسلامی، چاپ اول، 1387
   16 ص/شومیز

   ايمان به خداوند يکتا، قرآن كريم و پيامبر اعظم حضرت محمد بن عبدالله (ص) عالي¬ترين منشور وحدت مسلمانان است. از آنجايي که امت مسلمان پيرو علماء و رهبران ديني خويش مي¬باشند، اگر علماء و رهبران ديني مذاهب مختلف اسلامي براساس ميثاقي با يکديگر وحدت¬رويه داشته باشند، مسلماً تفرقه و تشتت از ميان پيروان آنها رخت مي¬بندد و يک جامعة متحد مسلمان شکل مي¬گيرد. بدين منظور مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي اقدام به تهية پيش¬نويس منشور وحدت اسلامي نموده است تا در مجامع اسلامي و کنفرانس¬ها و کنگره¬هايي که دانشمندان مسلمان گردهم جمع مي¬شوند بر مبناء آن با يکديگر عقد برادري و وحدت ببندند.
   اين منشور داراي چهار بخش است. در بخش اول پس از بيان ضرورت وحدت، مباني وحدت که عبارت¬اند از: ايمان به خداوند متعال، ايمان به نبوت و خاتميت رسول اکرم (ص)، دين اسلام، قرآن و سنت شريف نبوي (ص)، ايمان به معاد و اصل اجتهاد، تبيين گرديده است . در بخش دوم با عنوان چشم¬اندازها، تلاش براي نزديک ساختن جامعة اسلامي و الگو قرار دادن رفتار ائمة مذاهب اسلامي و گسترش فرهنگ همبستگي بين مسلمانان را وظيفة علماء و انديشمندان مسلمان دانسته است.
   در بخش سوم تقريب را در همة عرصه¬هاي زندگي پيروان مذاهب اسلامي قابل اجرا دانسته و در بخش چهارم به برنامه¬هاي عمومي جهت تحقق تقريب مذاهب اسلامي در ۱۵ بند پرداخته است.
  عنوان دار النشر: ايران ـ قم ـ ميدان جهاد ـ بلوار ١٥ خرداد ـ نبش كوچه ٤ ـ كد پستى: ٣٧١١٥٥٥٩٩٩