اهداف، ساختار و فعالیت های مجمع جهانی تقریب

  • محمّدرضا فاضل
  • تصنيف : كتاب ها
  • تاريخ النشر : 2021 م | ۱۳۹۹ هـ.ش
  • عدد الزيارات : 310
  • القطع : رقعی
  • توضيحات : اهداف، ساختار و فعالیت هاي
   مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

   تهیه و تنظیم: محمّدرضا فاضل
   چاپ دوم (با اضافات) / 1385 ش / 2000 نسخه
   رقعی / 120 ص / شومیز

   موضوع کتاب، معرفي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و اهداف و فعاليت¬هاي آن است که شامل پيش-گفتار و دو فصل است. نويسنده در مقدمه به ضرورت و دلايل نياز به تأسيس چنين مرکزي اشاره مي¬کند و در ادامه از شخصيت¬هايي نام مي¬برد که براي به ثمر رساندن اين موضوع و هدف، تلاش¬هاي زيادي کرده¬اند و نيز به مراحل پيگيري و تحقق اهداف مورد نظر مي¬پردازد.
   نويسنده در فصل اول ضمن اشاره به تأسيس مجمع جهاني تقريب و تنظيم اساسنامه و ساختار آن، استراتژي مجمع را آورده که براي دست¬يابي به آرمان¬ها و اهداف سازماني طراحي شده است. در ادامه به مباني تقريب بين مذاهب اشاره شده است که تمامي مشترکات ديني و مذهبي را شامل مي¬شود و نيز رسالت و چشم¬انداز مجمع براي دهة آينده مشخص شده است که همانا نزديکي و همدلي مذاهب است.
   همچنين دربارة زمينه¬هاي تقريب و اعتقادات و فقه و قواعد آن و ارزش¬ها و موضع¬گيري¬هاي سياسي امت اسلامي اطلاعاتي را ارائه مي¬دهد.
   فصل بعدي، شامل معرفي اساسنامة مجمع و ارکان آن، اهداف و راه¬کارهاي تحقق تقريب توسط مجمع، وظايف و مسئوليت¬هاي هر يک از ارکان مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي است.
   در فصل آخر کتاب به فعاليت¬هاي فرهنگي و پژوهشي مرکز تحقيقات علمي مجمع و نيز اهداف دانشگاه مذاهب اسلامي پرداخته شده است.
   در پايان، فعاليت¬هاي مجمع در طول سال و به خصوص هفتة وحدت مانند برگزاري کنفرانس¬هاي بين¬المللي وحدت اسلامي، تربيت مبلغ تقريبي و ساير فعاليت¬هاي فرهنگي تبيين شده است.
  عنوان دار النشر: ايران ـ قم ـ ميدان جهاد ـ بلوار ١٥ خرداد ـ نبش كوچه ٤ ـ كد پستى: ٣٧١١٥٥٥٩٩٩